Paczkomaty Inpost Kołobrzeg

Paczkomaty Inpost Kołobrzeg

2 marca, 2019 0 przez Doradca

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą uciec z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich umieszczenie powinien to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny uzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a także bankomatów czy mlekomatów. Już będące paczkomaty postawione zostały bez pozwoleń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Trzcińsko-Zdrój

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą mieć problemy. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, która jest właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to punkty budowlane. By je dać, powinien pamiętać pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdyby jednak zamknięty w nim plan został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny i inne wojewódzkie sądy administracyjne, toż spośród pewnością uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to tylko urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do pozostawiania a do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się ale spośród ostatnim sensem. Inni mówią, że obowiązkowe są zmiany, bo decyzja nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowych techniki

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten sprawdził, że paczkomat odnaleziono w sąsiedztwie chodnika, na terenie chodzącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami swego planu zagospodarowania szerokiego i materiałów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z faktami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma prawej definicji paczkomatu. Zabieg istnieje ponad przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny spełniać tego standardu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych wówczas nie są roboty budowlane. Nie posiadał zatem obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był zadowolony takim obiegiem sprawy. Jego daniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A oczywiście sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ten w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Decyzja nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że zrobienie budynku w ścisłym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może działać usytuowania konstrukcji, która została stworzona poza miejscem budowy, co może działać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy albo też paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd jeszcze w odniesieniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy umieć ich danie oraz wystawienie na placu z potencjalnym wykonaniem takich przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do ruchu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał też że paczkomatami brał się już WSA w Stolicy. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że to co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, może nie podążać za obracającą się rzeczywistością, technologiami, a także potrzebami inwestycyjnymi. Chociaż nie oznacza to, że nowoczesne formy prace budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez sensu bowiem definiuje pewne pojęcia w porządek na tyle społeczny i uniwersalny, aby pomimo obracającej się rzeczywistości, nadal mogły one odnaleźć adekwatne wykorzystanie do ostatnich przejawów działalności budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na potrzebę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego daniem wzrost i wzrost cywilizacyjny pokazuje, że nie odda się zamknąć każdego w jednym katalogu. – Za chwilę okaże się, że posiadamy trochę nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny być więc wskazane przesłanki, na którymkolwiek poziomie ogólności, jednak z różnej strony na tyle jasne, żeby nie stanowiło faktów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on cele na oddane do czasowego używania w stopniu krótszym z ich moce technicznej, przewidziane do przejścia w przeciwne pomieszczenie czyli do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat mieści się w współczesnej dodatkowej grupie. Te z podstawowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te kolejne, jeśli są pracować dłużej, wymagają uzyskania prawa na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera prowadzącego w kancelarii JK, orzeczenia, co do osoby są zgodne z prawem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie cele jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie ma je warunek uzyskania prawa na budowę, i słusznie. Obiekty te oczywiście stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w tym obszarze. Fakt, że stały stworzone w następnym miejscu i wyłącznie przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie podjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na naturalnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco własne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich odpowiada przepis ze powodu na bliskie gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, tylko te poważniejsze. Gdy tak nie było, zatem w zasadzie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale połączony z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to narzędzie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest wyposażeniem technicznym, jakie nie jest łączone w ścisłym miejscu, lecz pisane w fabryce. Stanowi on wysyłany na mieszkanie jak gotowa funkcjonalna całość, która do podejmowania wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Pierwszego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się więc z nowych tego standardu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę tylko jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, wtedy mocna żeby go porównać po prostu ze licznym gabarytowo meblem. To popularne porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w pojedynczym miejscu jak procesu budowlanego. Gdyby a ten koncept nie został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny i inne wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Świadczyło to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w układzie do jakiegoś urządzenia, co pociągałoby za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w pojedynczym pomieszczeniu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Trzcińsko-Zdrój