Terapia bazalna Trzebiatów

Terapia bazalna Trzebiatów

1 marca, 2019 0 przez Doradca

Edukacja osób z prawdziwą niepełnosprawnością sprzężoną do ostatnia była sprawą marginalizowaną. W obecnych latach można zobaczyć korzystne zmiany w obecnym zakresie. Powstaje coraz dobrze nowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i nauk, które gwarantują na potrzeby rozwojowe tej grupy dzieci oraz młodzieży dzięki tak dobranej ofercie terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej także dobrej infrastrukturze.

Terapia bazalna Stargard

 

Część uczniów z inicjatyw zdrowotnych nie może prowadzić obowiązku szkolnego na terenie placówki oświatowej. Wówczas podopieczny otoczony jest nauczaniem indywidualnym wykonywanym w zakładu rodzinnym. Wśród uczniów realizujących obowiązek szkolny poza nauką są dzieci wymagające stosowania procedur medycznych, tj. dializowane, korzystające dalej bądź czasowo z respiratora lub/i żywienia medycznego z wykorzystaniem sondy, oddychające za pomocą rurki tracheostomijnej i chcące regularnego oczyszczania dróg oddechowych, a także inni hospitalizowani pacjenci.

 


Adresaci stymulacji bazalnej

Samą z metod terapii osób z prawdziwą niepełnosprawnością intelektualną, których rozwój fizyczny nie przekroczył piątego miesiąca wieku rozwojowego a poznawczy – dwunastego, jest stymulacja bazalna – koncept pedagogiczny opracowany przez prof. Andreasa Fröhlicha. Metoda stymulacji bazalnej kojarzona jest również w rzeczy z dziećmi oraz młodzieżą dotkniętą niepełnosprawnością będącą skutkiem czynników prenatalnych i okołoporodowych, jak a z głowami odpowiedzialnymi, które wskutek wypadku uległy poważnym uszkodzeniom neurologicznym, a też w terapii chorób neurodegeneracyjnych również do towarzyszenia osobom w okresie terminalnym.
Jak wykorzystać stymulację bazalną w nauczaniu indywidualnym?

zobacz również czy anemia sierpowata jest uleczalna

Osoba z prawdziwą niepełnosprawnością sprzężoną zapoznaje się przez ciało, całym sobą. Brak bycia własnego ciała, do którego wykonywa już sześciogodzinne całkowite unieruchomienie wprowadza mężczyzny w kształt na pograniczu odpoczynku i dbania, w którym samoświadomość i osobę tego, co go zawiera, stopniowo zanika. Pracowanie w takim bycie może być się codziennością osób z wielkimi uszkodzeniami neurologicznymi, zaś w skutku kierować do nieruchomości i apatii. Terapia bazalna działa w zestawie odpowiedniej pozycji do działalności i odpoczynku, umożliwia zorganizowanie aktywności swej dziecka poprzez poszukiwanie możliwych sylwetek i wymaganie właściwych materiałów, wspiera podopiecznego w kierunku realizacji podstawowych funkcji pielęgnacyjnych, modeluje sposób gry i sprawia na wzrost komunikacyjny i poznawczy dziecka.
Terapia bazalna a regulacja oddechu

Tym, co w terapii bazalnej przynosi uczniowi wiele korzyści, jest stymulacja somatyczna – zrytualizowana stymulacja dotykowa ciała i/lub twarzy, która przez pewny, przewidywalny schemat zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, kierując do zmniejszenia napięcia mięśniowego, relaksacji i regulacji oddechu. To niebywale ważna strefa, zważywszy na często występującą u dzieci skoliozę kierującą do trudności oddechowych.

Źródło artykułu: Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

 

Terapia bazalna Stargard